Yönetim Kurulu Üyeleri

Reha ÇIRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesinde tamamlayan Reha Çırak, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamıştır. Çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çeşitli çok uluslu şirketlerde çalışmıştır. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans bölümünden yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmıştır. 2004 yılında SMMM Ruhsatını alan Reha Çırak UPENN Wharton, NYU Stern ve Columbia İşletme Okullarında finans alanında çeşitli eğitimlere katılmıştır.

Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise Milan ve İstanbul Üniversitesi ortak programından almıştır. Kariyerine 2001 yılında Boyner Grubu’nda başlayan Necip Uludağ Benetton'un Grup Koordinatörlüğü ve ardından Nafnaf ve Chevignon’un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Azerbaycan Alfa Yatırım ve ABD Teksas’ta kurulu IPF Uluslarası & Canam Yatırım Fonlarının Yönetim Kurulu üyeliği,  2004-2007 yılları arasında GYİAD’da 2 dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER’de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 

Ömer ÖZBAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer ÖZBAY, ODTÜ Sosyoloji bölümü mezunudur. 2003-2011 yılları arasında İMKB Başkan Danışmanlığı ve Takasbank Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011-2017 tarihleri arasında ise Başbakan Danışmanı olarak görev yapmıştır.

Önder ÇOLAK
Yönetim Kurulu Üyesi


Önder Çolak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş yaşamına çok uluslu bir denetim firması olan Mazars İstanbul ofisinde başlamış ve 6 sene boyunca bütün ana sektörlerde denetçilik görevini icra etmiştir. Ayrıca, bu süreçte Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarını da almıştır. 2012 yılından itibaren ise sağlık, eğitim, telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren farklı nitelikteki firmalarda Mali İşler Müdürlüğü görevlerini yürütmüş olup halen Investco Holding A.Ş. bünyesinde yatırımlardan sorumlu işletme müdürü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Sezai BEKGÖZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Dr. Sezai Bekgöz, 1983-1992 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda, 1992-1998 yılları arasında Borsa İstanbul'da Teftiş Kurulu Başkanı; 1998-2007 yılları arasında Borsa İstanbul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dr. Sezai Bekgöz 2007-2016 yılları arasında Takasbank Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

Mithat KILIÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Mithat Kılıç, Türkiye Sermaye Piyasaları ve Aracı Kurumlarının teftiş ve yönetim bölümlerinde 25 yıl görev yapmıştır.